คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

คู่มือการใช้งาน สำหรับโปรแกรม SAM Broadcaster สำหรับดีเจ นักจัดรายการออนไลน์
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบทความดีๆ จากเว็บไซต์ thairadioservice.com ผู้ให้บริการ Radioport สำหรับคู่มือการใช้งานโปรแกรมแซม
สำหรับผู้ที่ต้องการจัดรายการเพลง หรือเป็นดีเจออนไลน์ โดยที่การใช้งานโปรแกรมต้องท่านต้องมี ip radio รวมทั้ง user + password สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณผ่านโปรแกรมแซม จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ออนไลน์สู่อินเตอร์เน็ต

1. เปิดโปรแกรม SAM Broadcaster ขึ้นมา

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

2. ให้เลือกไปที่ Desktop B เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

3. คลิกที่เครื่องหมาย + (บวก) เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

4. เลือกชนิดการเชื่อมต่อ (ในที่นี้เลือก mp3PRO)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

5. ที่ Tab Conventer ให้ตั้งค่า Quality (คุณภาพเสียง) และ Format (ความถี่ในการส่งสัญญาณ) ตามต้องการ

หมายเ หตุ สำหรับดีเจบ้านมหา ให้เลือกที่ 32 kb/s เนื่องจากระบบรับได้แค่ 32

คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAM Broadcaster

6. คลิกไปที่ Tab Server Details ให้ตั้งค่าตามนี้

6.1 เลือกชนิดเป็น ShoutCast
6.2 Server IP ให้ระบุ IP ที่ได้รับทางอีเมลตอนสมัครใช้งาน
6.3 Server Port ให้ระบุ Port ที่ได้รับทางอีเมลตอนสมัครใช้งาน
6.4 Password ให้ระบุ Password ที่ได้รับทางอีเมลตอนสมัครใช้งาน
6.5 ในส่วนทางขวา (Station Details) สามารถตั้งได้ตามต้องการ

หลังจากการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้คลิก OK ได้เลย

7. เมื่อท่านมาดูในช่องของ Encoders จะพบว่ามีรายการขึ้นมา 1 รายการ คือรายการที่เราได้ตั้งไปเมื่อซักครู่นี้

8. ให้คลิกเลือกรายการดังกล่าว และกดเครื่องหมาย > (Play) เพื่อทำการเชื่อมต่อสัญญาณไปยัง server ของ ThaiRadioService.com

9. เมื่อมีการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านสามารถเปิดเพลงเพื่อ ออกอากาศ ได้เลย….

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์เรดิโอ กรณีใช้เครื่องตัวเองทดลองจัดรายการ โดยที่ไม่ต้องการเช่า Port Radio

หมายเ หตุ สำหรับดีเจบ้านมหา ให้เลือกที่ 32 kb/s เนื่องจากระบบรับได้แค่ 32
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thairadioservice.com/manual-sam.php