ดีเจ DJ ย่อมาจาก Disc jockey


สวัสดีครับทีมงานดีเจที่รักทุกท่าน วันนี้นำสระความรู้เรื่องดีเจ DJ มาฝากอีกตามเคย เพราะมีนักจัดรายการบางท่านสับสนคำว่า ดีเจ DJ กับ พีเจ PJ การที่เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นอะไร
นั้น คงไม่ใช่สาระสำคัญมากนัก

สาระสำคัญอยู่ที่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ติดต่อสื่อสารกับใคร ใช้อะไรเป็นสื่อ และมีการตอบรับจากผู้รับสื่อ หรือสะท้อนกลับมาอย่างไร นี้ต่างหากที่เป็นสาระสำคัญของสิ่งที่คุณกำลังทำ เพราะถึงแม้คุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นดีเจ, พีเจ หรืออะไรก็แล้วแต่ ยังไงก็มีบทความที่ให้ความหมายของคำว่าดีเจ มาประกอบการตัดสินใจว่าตกลงคุณจะเลือกเป็นอะไร และการตอบรับจากผู้ฟังเหมาะสมกับการเป็นดีเจ หรือพีเจ หรือไม่

ดีเจหมายถึง

ดีเจ (DJ ย่อมาจาก Disc jockey) หมายถึงผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่ฟังเพลง ในที่นี้มี 2 ความหมายคือ ดีเจที่จัดรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และดีเจที่เปิดเพลงตามไนต์คลับ หรือตามงานบันเทิงต่าง ๆ โดยในขณะทำหน้าที่ดีเจ อาจมีการเล่นแผ่นหรือปรับเสียงในลักษณะต่าง ๆ เพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิม

ดีเจที่มีความหมายถึงนักจัดรายการวิทยุ รูปแบบการจัดรายการอาจเป็นรายการที่มีกำหนดเวลาแน่นอน หรือเป็นรายการที่ให้บริการตลอดวัน เช่น รายการกรีนเวฟ หรือรายการอยู่เป็นเพื่อนคุยกับนักศึกษาที่ดูหนังสือดึกๆ หรือรายการโชว์ดึก โดยมีหัวข้อคุยเป็นประเด็นเรื่องราวตามกระแสเหตุการณ์บ้านเมืองและโลกแทรกไว้ในรายการ หรือรายการเพื่อสุขภาพ รายการเพื่อผู้บริโภค รายการเพื่อการศึกษา การทบทวนข้อสอบของนักเรียนเพื่อเตรียม สอบเอ็นทรานซ์ การตอบปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาคับข้องใจ หรืออาจเป็นรายการสายด่วน เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อน โดยนักจัดรายการวิทยุจะเปิดเพลง สลับการให้ความรู้หรือการตอบปัญหา หรือสนทนากับผู้ฟังตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้ฟังทั่วไป

ที่มา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://th.wikipedia.org/wiki/ดีเจ

css.php